Karaoke

Here are some songs I love to Karaoke. Languages - Chinese (Cantonese and Mandarin), English, Hindi, Korean. The ones in Chinese have been translated into Hanyu Pin Yin or Kantonglish. So it doesn't really matter if you cannot read Chinese, Hindi, Korean - YOU CAN STILL SING! If you have any special requests for translation, leave me a comment.

Saturday, March 26, 2005

獻世

Jordan Chan – Hin Sai

Ngor Mut Yau Dam Gwaa Lim
Lei Mut Yau Sam Gin Min
Si Man Ngor Ho Yi Hui Bin
Jee Yiu Ngor Chuk Hin
Jee Pa Lei But Bin
Yik Lin Lui Lei Diu Lim

Lei Si Ngor Dik Bei Maan
Ngor Si Lei Dik Fai Maan

Que Jik Ya But Suen Suen Saat

Gam Maan Lei San Yat
Jok Ngor Yau Gam Yat
Dei Kau Seung Faai Siu Saat

*
Ngan Lui Waan Si Lau Kap Tin Fu Wai
Lei Si Chin Dou Ho Bit Ting Ngor Fai
Joi But Jau Yau Gam San Mou Haa Sai
Lei Si Fau Sung Ngor
Hei Je Gor Dok Sai

Ling Yuen Sat Luen Yik But Sung Sat Lai
Lang Dou Yiu Dui Jerk Lei Lik Kit Sing Sai
Jik Si But Dai
Dou Yiu Ngaan Bai
Ngor Je Jung San Sai
Yau Sam Mor Jee Gaat Hin Sai
*

Ngor Gung Lei But Gau Sok
Ngan Lui Ya Bei Gaau Jok
Ya Mut Hei Jat Dui Lei Hook
But Gai Yi Gu Dok
Bei Oi Lei Siu Fok
Bit Lei Jau Dong Jok Fok

Repeat *

Jik Si But Dai
Dou Yiu Ngaaan Bai
Ngor Jeee Bei But Pa