Karaoke

Here are some songs I love to Karaoke. Languages - Chinese (Cantonese and Mandarin), English, Hindi, Korean. The ones in Chinese have been translated into Hanyu Pin Yin or Kantonglish. So it doesn't really matter if you cannot read Chinese, Hindi, Korean - YOU CAN STILL SING! If you have any special requests for translation, leave me a comment.

Wednesday, March 23, 2005

幸福摩天輪

Hun fuk mor tin lun (Eason Chan)

zhui zhui gan gan go go dai dai
shen fu kap yin hau
yu lei zup shau seung zui
tin mat zhong but zui wei go
Haw zhey yang gen lei dang lui dang hoi
wu wei wu gui

* tin fun dei lou
lau lin zui mor tin lun
Zui gao chu ning wong sei gai lau dung
sai lak zhi chu yeng yuen huyi siu zak ho
ren gan de dik dung
meng meng ying song
dang sheng ming shi lau lin zui mor tin lun
hun fuk chu zui si wen dou xing hong
king lui zhi chu ying neng yu lei wu yong
fan fung yau hei zhi zhong
wang diu hing cong *

zhui zhui gan gan go go dai dai
King hing de ching dou
que wei gu zhey fun maai
peng shen me but pa dik dai
daw hiu hun gan lei gong tong min dui
shi gaan lau sai

dong wai sai do fut go faat dai
sun ging yu daan zin hui kin lap zhey chun hou guan hai
yin tou jau sin yi ngor tu guai
duo dak lei pui ngo yiu yai
Repeat * *