Karaoke

Here are some songs I love to Karaoke. Languages - Chinese (Cantonese and Mandarin), English, Hindi, Korean. The ones in Chinese have been translated into Hanyu Pin Yin or Kantonglish. So it doesn't really matter if you cannot read Chinese, Hindi, Korean - YOU CAN STILL SING! If you have any special requests for translation, leave me a comment.

Wednesday, March 23, 2005

只會因你唱 鄭伊健

Yek Kui Yan Nei Choeng Zeng - Ekin Cheng

Lei Heoi Liu Yi Hau
Mei Ang Mong Gei Lei
Lei But Heoi Dik Sum
Koek Zoi-Tou Bei
Zung Fuk Dik Hang Hei Yat-Kyut
Bit Lei Yuen Cook
Yeong Ngo Chi Hawk Fong Chi Soeng Gam
Dik-Chhoeng-Gei

*
You Gwo ngOi Gwo Hou
Mei Yuen Chyun Fong Hei
Lau Sayng Gei Yat-Bun
ngAm Zi Wui Mei
Zung Fuk Choeng Bei Fun Hawk-Yi
Daam Mong Yau Gei Hei
Wai-Liu Se But Dak Lei ngAn Zoeng
Bin Yi Hei
%
Ying Yin Mak Mak Dik Dai Chhoeng
Gei Mong Lei-Wui-Dou Dik Naa Yoeng
Chhing Gam Ling Yan Mai Mong
Mut Yau-Lei-Mui Maan Gaang Maan Zoeng
Yuen Wo Fan Yoek Sat Heoi
Paan Haw Zoi Yuee Soeng
Zung-Fan Hoei-Liu Yik Lei But-Liu
Yeh Kuk
Zi-Wui Yan Lei Chhoeng
% *
Repeat * %